Dræn

Ved bygninger der er lavtliggende, og som følge af dette har fugt problemer, kan det afhjælpes med etablering af et omfangsdræn.

Ligeledes etablerer vi dræn i forbindelse med større åbne arealer, som fx haver, for at afhjælpe problemer med vand.

Har du yderligere spørgsmål eller er interesseret i at få et tilbud, kontakt os på tlf. 22 42 63 93.
 
Gurrelyst Kloak Aps | Karlsgårdsvej 16, 3000 Helsingør | Tlf.: 22 42 63 93 | E-mail: kontoret@gurrelyst.dk | CVR: 30701240 | Autorisationsnummer: KFUL-03914