Etablering af kloak

I forbindelse med nybyggeri eller ombygning tilbyder vi nyetablering af kloak. Dette kan fx omhandle total etablering af kloaksystem, separation af spilde- og regnvand og forbedring af spildevandsrensning i det åbne land.
Vi har erfaring med at indhente myndighedstilladelser samt at færdigmelde projekter.

Har du yderligere spørgsmål eller er interesseret i at få et tilbud, kontakt os på tlf. 22 42 63 93.

 
Gurrelyst Kloak Aps | Karlsgårdsvej 16, 3000 Helsingør | Tlf.: 22 42 63 93 | E-mail: kontoret@gurrelyst.dk | CVR: 30701240 | Autorisationsnummer: KFUL-03914