Kloakservice

Vi tilbyder diverse former for kloakservicer, både almen vedligeholdelse og nyetablering af kloak. Almen vedligeholdelse dækker blandet andet rensning og afhjælpning af stoppede afløb, toiletter, håndvaske, gulvafløb og lignende. Nyetablering omfatter kloakring i forbindelse med nybyggeri samt omlægning af kloak i en allerede eksisterende bygning. I forbindelse med nyetablering af kloak kan tegninger udarbejdes og diverse myndighedstilladelser, som fx byggetilladelse, nedsivningstillade mm., indhentes.

Har du yderligere spørgsmål eller er interesseret i at få et tilbud, kontakt os på tlf. 22 42 63 93.
 
Gurrelyst Kloak Aps | Karlsgårdsvej 16, 3000 Helsingør | Tlf.: 22 42 63 93 | E-mail: kontoret@gurrelyst.dk | CVR: 30701240 | Autorisationsnummer: KFUL-03914