Nedsivningsanlæg/minirensningsanlæg

Vi har en del erfaring i etablering af nedsivnings- og minirensningsanlæg i det åbne land. Nedsivnings- og minirensningsanlæg er relevant for dem, der ikke er tilkoblet den offentlige kloak - også her har vi stor erfaring med indhentning af myndighedstilladelser samt færdigmelding.
Afhængig af husets beliggenhed, især afstanden til søer og lignende, bestemmes det hvilket anlæg der kan tilbydes.

Har du yderligere spørgsmål eller er interesseret i at få et tilbud, kontakt os på tlf. 22 42 63 93.
 
Gurrelyst Kloak Aps | Karlsgårdsvej 16, 3000 Helsingør | Tlf.: 22 42 63 93 | E-mail: kontoret@gurrelyst.dk | CVR: 30701240 | Autorisationsnummer: KFUL-03914